Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Viktig information om vård på Ersta sjukhus

Ersta sjukhus har fått ett utvidgat uppdrag att vara en del i Stockholms akutsjukvård under pågående coronapandemi. Detta innebär att vissa delar av vår ordinarie verksamhet kan behöva omprioriteras.
Om du är planerad för vård på Ersta sjukhus och vi bedömer att denna kan senareläggas med bibehållen medicinsk säkerhet, kommer du att bli kontaktad för information angående detta. 
Vi ber dig därför att svara på dolda telefonnummer då vi ringer från sådant. Vissa besök kommer även att styras om till telefon eller videokontakter. 
Tack för er förståelse.

Ersta vårdcentral erbjuder sina patienter videobesök!

Nu kan du träffa oss digitalt. Du som är listad på Ersta vårdcentral kan träffa din läkare eller sjuksköterska utan att åka hemifrån.

Läs mer här! 

Varmt tack för era gåvor under 2019!

I vårt årstack kan du läsa mer om hur gåvomedel har fördelats och intervjuer med givare och verksamheter. 

Trevlig läsning!

Till patienter med inbokat besök på Ersta sjukhus

Generella riktlinjer avseende Coronavirus gäller även inför ditt besök på Ersta sjukhus:

 • Om du har feber eller luftvägssymtom som hosta, andningsbesvär eller halsont ska du inte komma till Ersta sjukhus. Det gäller även om symtomen är lindriga. Vi behöver då boka om ditt besök hos oss. Boka om ditt besök här >>  eller via Vårdguiden 1177 >>

 • Rekommendationer har gått ut riktade till personer över 70 år, att undvika sociala kontakter. Är du frisk är du självklart välkommen att genomföra ditt besök hos oss som planerat. Vi håller öppet som vanligt!

Byggstart för Ersta nya sjukhus

Ersta nya sjukhus är en unik satsning inom sjukvården, och Ersta diakonis enskilt största satsning sedan bildandet 1851. Nu har vi startat byggarbetena på området. 2023 kommer sjukhuset stå färdigt att ta emot de första patienterna. Verksamheten i nuvarande Ersta sjukhus pågår som vanligt under tiden.

Följ bygget och ta del av information om pågående arbeten>>

 • Sjukvård

  Ersta sjukhus är Sveriges största icke vinstdrivande sjukhus för planerad vård.

 • Äldreomsorg

  Vår äldreomsorg månar om att tillsammans med den äldre skapa ett meningsfullt vardagsliv, så att den som är hos oss kan åldras i trygghet.

 • Stöd i livet

  Vi driver verksamheter som hjälper och stödjer människor i utsatta livssituationer.

Nyheter

Fler nyheter från Ersta diakoni